+31(0)6 2359 2995 info@puur-advies.com

Nalatenschapsplanning

Estateplan

Hoeveel erfbelasting zijn uw erfgenamen verschuldigd als u komt te overlijden. Moeten zij nog andere belastingen betalen? Welk inkomen of vermogen is er nodig om uw erfgenamen financieel goed verzorgd achter te laten?

Bij wie wilt u dat uw vermogen terecht komt, of juist niet, als u komt te overlijden? Dit is niet het leukste gespreksonderwerp. Maar door er nu over na te denken en in een testament uw wensen goed vast te leggen, is er na uw overlijden duidelijkheid. Duidelijkheid over wie wat krijgt en onder welke voorwaarden.

Met een inventarisatie van uw persoonlijke wensen en met een vermogensopstelling brengen wij voor u in kaart welke mogelijkheden u heeft om uw testament hierop te laten aansluiten.

Schenkingen

“Hoeveel mag of kunt u aan uw (klein)kinderen schenken? Moet dat persé contant of zijn er nog andere mogelijkheden? Kunt u op een of andere manier zeggenschap  houden, als u wilt voorkomen dat uw schenkingen besteed gaan worden aan zaken waar u niet mee instemt”

Jaarlijks zijn er belastingvrije bedragen die u aan uw (klein)kinderen kunt schenken. Beschikt u over een groter vermogen, dan kunt u nog steeds financieel voordeel halen ook als u meer schenkt dan het belastingvrije bedrag.

U kunt uw schenking contant doen door overschrijving ten laste van uw bankrekening, maar u mag ook schenken op papier. Schenken tegen schuldigerkenning heet dat. Waar moet u dan rekening mee houden?

Hoe denkt u over het risico van een eventuele (echt)scheiding van een van uw kinderen, wat zou dat betekenen voor de schenkingen die u aan uw kind heeft gedaan? Hoe kunt u voorkomen dat een ex-partner er met een deel van uw schenking vandoor gaat?

Levenstestament

Een levenstestament is een testament voor als u nog leeft, maar wilsonbekwaam wordt. Dit betekent dat u door een ongeval of ziekte zoals dementie niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen en de gevolgen daarvan te overzien.

Wie wilt u machtigen om voor en namens u uw financiële zaken te regelen, wie geeft u zeggenschap in uw medische behandeling en verzorging, welke wensen heeft u ten aanzien van uw levenseinde?

Als u niets regelt zal een kantonrechter voor u iemand aanwijzen als gemachtigde, veelal de partner, maar die moet voor de meeste handelingen eerst vooraf goedkeuring vragen aan deze kantonrechter.

Door er nu over na te denken en uw wensen vast te leggen in een levenstestament, kunt u voorkomen dat zaken in de toekomst niet lopen zoals u dat zou willen.

Visit Us On Linkedin